download app

Tình yêu của ai lạc lõng giữa đam mê

Cơn mưa nào rẽ ngang qua lòng phố Trải những dầm dề ướt sũng lê thê Tình yêu của ai lạc lõng giữa đam mê Ký ức đắm say hẹn ngày về tìm lại