Nhưng em chọn anh vì em yêu anh!

Em là một người không hoàn thiện, không giỏi giang, không giàu có. Nhưng em chọn anh vì em yêu anh! Khi có những điều không hài lòng về anh. Em là một người không hoàn thiện, không giỏi giang, không giàu có. Nhưng em chọn anh vì em yêu anh! Khi có những điều không hài lòng về anh.