Vì em sẽ vẫn yêu anh dù mình đã kết thúc!

Và anh ơi nếu một lúc nào đó anh cảm thấy rằng mình không thể ở bên nhau hãy nói em nghe nhé anh. Vì em sẽ vẫn yêu anh dù mình đã kết thúc! Và anh ơi nếu một lúc nào đó anh cảm thấy rằng mình không thể ở bên nhau hãy nói em nghe nhé anh. Vì em sẽ vẫn yêu anh dù mình đã kết thúc!