download app

Hãy yêu em khi em là vợ anh. Anh nhé!

Hãy hướng dẫn em khi em chưa hoàn thiện Hãy nói cho em nghe khi em chưa hiểu rõ Hãy dạy cho em khi em không biết Hãy khuyên em khi em sai Hãy yêu em khi em là vợ anh. Anh nhé!