Hãy yêu em khi em là vợ anh. Anh nhé!

Hãy hướng dẫn em khi em chưa hoàn thiện
Hãy nói cho em nghe khi em chưa hiểu rõ
Hãy dạy cho em khi em không biết
Hãy khuyên em khi em sai
Hãy yêu em khi em là vợ anh. Anh nhé! Hãy hướng dẫn em khi em chưa hoàn thiện
Hãy nói cho em nghe khi em chưa hiểu rõ
Hãy dạy cho em khi em không biết
Hãy khuyên em khi em sai
Hãy yêu em khi em là vợ anh. Anh nhé!