Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương

Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương,
để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương,
để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người