Yêu một người, có thể sẽ hạnh phúc, cũng có thể sẽ khổ đau.

Yêu một người, có thể sẽ hạnh phúc, cũng có thể sẽ khổ đau.
Chỉ có điều, nếu là khổ đau, thì đừng gục ngã.
Hãy mỉm cười mà bước tiếp, bởi tất cả rồi sẽ qua thôi Yêu một người, có thể sẽ hạnh phúc, cũng có thể sẽ khổ đau.
Chỉ có điều, nếu là khổ đau, thì đừng gục ngã.
Hãy mỉm cười mà bước tiếp, bởi tất cả rồi sẽ qua thôi