Khi chúng ta tìm thấy tình yêu

Khi chúng ta tìm thấy tình yêu, dù nó có sai lầm đến mức nào, đáng buồn và kinh khủng đến mức nào thì chúng ta cũng sẽ bám víu lấy nó. Nó trao cho ta sức mạnh. Nó tồn tại dựa vào chúng ta và chúng ta dựa vào nó để tồn tại. Khi chúng ta tìm thấy tình yêu, dù nó có sai lầm đến mức nào, đáng buồn và kinh khủng đến mức nào thì chúng ta cũng sẽ bám víu lấy nó. Nó trao cho ta sức mạnh. Nó tồn tại dựa vào chúng ta và chúng ta dựa vào nó để tồn tại.