Hãy trân trọng và bảo vệ những gì mình đang có.

Hãy trân trọng và bảo vệ những gì mình đang có.
Đừng cố gắng tìm kiếm những gì đó hoàn hảo hơn.
Vì khi ngoảnh lại bạn sẽ mất đi một thứ gì đó nhỏ thôi nhưng đủ để khiến bạn phải thực sự hối hận. Hãy trân trọng và bảo vệ những gì mình đang có.
Đừng cố gắng tìm kiếm những gì đó hoàn hảo hơn.
Vì khi ngoảnh lại bạn sẽ mất đi một thứ gì đó nhỏ thôi nhưng đủ để khiến bạn phải thực sự hối hận.