Trong cuộc sống tất cả chúng ta đều có một bí mật không thể nói

Trong cuộc sống tất cả chúng ta đều có một bí mật không thể nói, một niềm hối tiếc không thể thay đổi, một giấc mơ không thể chạm đến và một tình cảm chẳng thể lẳng quên. Trong cuộc sống tất cả chúng ta đều có một bí mật không thể nói, một niềm hối tiếc không thể thay đổi, một giấc mơ không thể chạm đến và một tình cảm chẳng thể lẳng quên.