Người ta yêu nhau chỉ vì một lí do duy nhất

Người ta yêu nhau chỉ vì một lí do duy nhất và chia tay nhau vì hàng ngàn lí do cực kì xuẩn ngốc khác mà họ có thể nghĩ ra, đơn giản chỉ để bao biện cho một thứ gì đó đã trở nên đứt gãy dù là tạm thời hoặc mãi mãi. Người ta yêu nhau chỉ vì một lí do duy nhất và chia tay nhau vì hàng ngàn lí do cực kì xuẩn ngốc khác mà họ có thể nghĩ ra, đơn giản chỉ để bao biện cho một thứ gì đó đã trở nên đứt gãy dù là tạm thời hoặc mãi mãi.