Ngày em đến, em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người

Ngày em đến, em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người
Ngày em đi..Em chưa dạy anh cách quên đi một người mà anh đã từng yêu thương trọn vẹn. Ngày em đến, em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người
Ngày em đi..Em chưa dạy anh cách quên đi một người mà anh đã từng yêu thương trọn vẹn.