Tình yêu là điều khiến ta tin vào cuộc sống

Tình yêu là điều khiến ta tin vào cuộc sống, tình bạn là điều khiến ta tin vào tình yêu. Tình yêu là điều khiến ta tin vào cuộc sống, tình bạn là điều khiến ta tin vào tình yêu.