download app

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười

Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.