Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp,

Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp,
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say,
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy,
Rất đậm đà nhưng rất đắng cay. Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp,
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say,
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy,
Rất đậm đà nhưng rất đắng cay.