Chúng ta dành quá nhiều thời gian để có được yêu thương

Chúng ta dành quá nhiều thời gian để có được yêu thương. Nhưng cũng quá nhanh để lại trở thành người dưng ngược lối... Chúng ta dành quá nhiều thời gian để có được yêu thương. Nhưng cũng quá nhanh để lại trở thành người dưng ngược lối...