Hãy yêu như chưa bao giờ yêu

Hãy yêu như chưa bao giờ yêu
Hãy cảm nhận tình yêu như chưa bao giờ được đón lấy
Để có thể biết rằng, yêu thương thật sự là như thế nào… Hãy yêu như chưa bao giờ yêu
Hãy cảm nhận tình yêu như chưa bao giờ được đón lấy
Để có thể biết rằng, yêu thương thật sự là như thế nào…