Tôi đang rất nhớ 1 người, nhưng chẳng thể làm gì được

Tôi đang rất nhớ 1 người, nhưng chẳng thể làm gì được, vì tôi biết rằng khi không có sự hiện diện của tôi, người ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn... Tôi đang rất nhớ 1 người, nhưng chẳng thể làm gì được, vì tôi biết rằng khi không có sự hiện diện của tôi, người ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn...