download app

"Yêu 1 người đơn giản chỉ vì yêu"

Khi ta chọn lựa người mà không phải một ai Là khi ta biết định mệnh bảo rằng người là duy nhất Là khi con tim ta tự nói với lòng rất thật: "Yêu 1 người đơn giản chỉ vì yêu"