Chúng Mình Ngừng Cãi Nhau Đi Anh.

Chúng Mình Ngừng Cãi Nhau Đi Anh. Mỗi lần chúng mình cãi nhau, hai đứa cứ khăng khăng cho rằng mình đúng, người kia sai. Chúng Mình Ngừng Cãi Nhau Đi Anh. Mỗi lần chúng mình cãi nhau, hai đứa cứ khăng khăng cho rằng mình đúng, người kia sai.