Những lúc mệt mỏi như thế này, em chỉ muốn anh ở đây

Những lúc mệt mỏi như thế này, em chỉ muốn anh ở đây, ôm em vào lòng và nói " Không sao đâu, có anh ở đây rồi mà"! Những lúc mệt mỏi như thế này, em chỉ muốn anh ở đây, ôm em vào lòng và nói " Không sao đâu, có anh ở đây rồi mà"!