Đôi lúc em tự hỏi bản thân rằng mình

Đôi lúc em tự hỏi bản thân rằng mình đã quên được anh chưa, người em đã yêu bằng tất cả những gì em có Đôi lúc em tự hỏi bản thân rằng mình đã quên được anh chưa, người em đã yêu bằng tất cả những gì em có