anh à, hãy cứ xem em là người em, người bạn

anh à, hãy cứ xem em là người em, người bạn,người anh thương, rồi mới là người anh yêu. Cứ vậy đi nhé. anh à, hãy cứ xem em là người em, người bạn,người anh thương, rồi mới là người anh yêu. Cứ vậy đi nhé.