những điều em mong, chính là điều em muốn

những điều em mong, chính là điều em muốn...
Em đi bên anh, đi cùng anh, để lắng nghe, để chia sẻ,để cùng vui và cùng buồn, để mơ ước và cùng cố gắng... những điều em mong, chính là điều em muốn...
Em đi bên anh, đi cùng anh, để lắng nghe, để chia sẻ,để cùng vui và cùng buồn, để mơ ước và cùng cố gắng...