em chỉ mong, lúc anh mệt, lúc anh nản lòng, hãy tìm đến em

Em không cần anh tỉ tê tâm sự với em mọi điều, em chỉ mong, lúc anh mệt, lúc anh nản lòng, hãy tìm đến em…và cho em được là người an ủi… Em không cần anh tỉ tê tâm sự với em mọi điều, em chỉ mong, lúc anh mệt, lúc anh nản lòng, hãy tìm đến em…và cho em được là người an ủi…