em chỉ mong nếu có lựa chọn, anh hãy cho em được hạnh phúc

Em không cần anh đặt em vào vị trí số 1, em chỉ mong nếu có lựa chọn, anh hãy cho em được hạnh phúc có mặt trong những điều anh cân nhắc… Em không cần anh đặt em vào vị trí số 1, em chỉ mong nếu có lựa chọn, anh hãy cho em được hạnh phúc có mặt trong những điều anh cân nhắc…