để em biết em luôn ở đâu đó trong anh

Em không cần anh bên em sáng tối, gửi tin nhắn hay gọi điện thường xuyên, em mong anh trong một ngày gửi em vài dòng khi anh rảnh ,để em biết em luôn ở đâu đó trong anh… Em không cần anh bên em sáng tối, gửi tin nhắn hay gọi điện thường xuyên, em mong anh trong một ngày gửi em vài dòng khi anh rảnh ,để em biết em luôn ở đâu đó trong anh…