em chỉ mong anh sẵn sàng nghe em chia sẻ

Em không cần anh hiểu mọi điều em nói, em chỉ mong anh sẵn sàng nghe em chia sẻ cũng như sẵn sàng chia sẻ mọi điều cùng em… Em không cần anh hiểu mọi điều em nói, em chỉ mong anh sẵn sàng nghe em chia sẻ cũng như sẵn sàng chia sẻ mọi điều cùng em…