Em không cần anh yêu em say đắm

Gửi "Người em thương"
Em không cần anh yêu em say đắm, chỉ mong anh thương em chân thành… Gửi "Người em thương"
Em không cần anh yêu em say đắm, chỉ mong anh thương em chân thành…