Giận nhau, đừng im lặng em nhé!

Giận nhau, đừng im lặng em nhé!
Đã mấy ngày rồi chúng ta không liên lạc với nhau nhỉ? Giận nhau, đừng im lặng em nhé!
Đã mấy ngày rồi chúng ta không liên lạc với nhau nhỉ?