Có thể, E sẽ mưa nắng thất thường

Nếu đã yêu em thì đừg giận vì sự trẻ con của E, A nhé!
Có thể, E sẽ mưa nắng thất thường, cười thật nhiều và rồi lại khóc khi chẳg có lý do. Nhưng tất cả đều do E yêu A. Nếu đã yêu em thì đừg giận vì sự trẻ con của E, A nhé!
Có thể, E sẽ mưa nắng thất thường, cười thật nhiều và rồi lại khóc khi chẳg có lý do. Nhưng tất cả đều do E yêu A.