Nếu đã yêu Em thì đừng giận vì sự trẻ con của Em, A nhé!

Nếu đã yêu Em thì đừng giận vì sự trẻ con của Em, A nhé!
Có thể, đôi lúc E cứ bắt A phải nhường nhịn và quan tâm E mãi Nếu đã yêu Em thì đừng giận vì sự trẻ con của Em, A nhé!
Có thể, đôi lúc E cứ bắt A phải nhường nhịn và quan tâm E mãi