Gom những mảnh tình yêu vỡ nát

Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau,
Anh vẫn thế thôi, lấy một cô vợ khác,
Gom những mảnh tình yêu vỡ nát,
Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm. Nếu một ngày bọn mình chẳng cưới nhau,
Anh vẫn thế thôi, lấy một cô vợ khác,
Gom những mảnh tình yêu vỡ nát,
Anh cất vào lòng, ở một góc xa xăm.