download app

A đã từng nói với E rằng

A đã từng nói với E rằng... Để hiểu 1 người Ko phải chỉ là ở bên cạnh Lắng nghe và cùng chia sẻ Mà cách duy nhất để hiểu 1 người là... Hãy đặt bản thân mình vào người đó