Chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi

Nếu anh đi với người yêu. Chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi. Con đường ta đã dạo chơi. Xin đừng đi với người nào khác em. Nếu anh đi với người yêu. Chỉ mong anh nhớ một điều nhỏ thôi. Con đường ta đã dạo chơi. Xin đừng đi với người nào khác em.