Có giỏi thì em tự chăm sóc bản thân đi

Có giỏi thì em tự chăm sóc bản thân đi, không thì ngoan ngoãn để anh chăm sóc em. Có giỏi thì em tự chăm sóc bản thân đi, không thì ngoan ngoãn để anh chăm sóc em.