Cứ chờ đấy, rồi sẽ đến 1 ngày em sẽ là

Cứ chờ đấy, rồi sẽ đến 1 ngày em sẽ là mẹ của những đứa con của anh :) Cứ chờ đấy, rồi sẽ đến 1 ngày em sẽ là mẹ của những đứa con của anh :)