Không ai được phép bắt nạt em

Không ai được phép bắt nạt em, chỉ có anh được phép :) yêu em nhiều Không ai được phép bắt nạt em, chỉ có anh được phép :) yêu em nhiều