Em muốn, chỉ cần anh có anh sẽ cho em

Em muốn, chỉ cần anh có anh sẽ cho em, còn đứng ngoài đấy làm gì, ngoan ngoãn đến bên cạnh anh. Em muốn, chỉ cần anh có anh sẽ cho em, còn đứng ngoài đấy làm gì, ngoan ngoãn đến bên cạnh anh.