từ nay về sau anh sẽ nấu cơm cho em mỗi ngày

Em không biết nấu cơm thì đứng sang 1 bên, từ nay về sau anh sẽ nấu cơm cho em mỗi ngày. Em không biết nấu cơm thì đứng sang 1 bên, từ nay về sau anh sẽ nấu cơm cho em mỗi ngày.