Anh yêu em nhiều như thế

Anh yêu em nhiều như thế, em yêu anh 1 chút thì chết được à. Anh yêu em nhiều như thế, em yêu anh 1 chút thì chết được à.