Nói nhỏ nè anh chồng tương lai ơi

Nói nhỏ nè anh chồng tương lai ơi
Có thương em sao trốn hoài chẳng nói
Đừng để em, suốt đời thầm gọi
Lạnh lùng rồi, em hờ hững cho xem :) Nói nhỏ nè anh chồng tương lai ơi
Có thương em sao trốn hoài chẳng nói
Đừng để em, suốt đời thầm gọi
Lạnh lùng rồi, em hờ hững cho xem :)