Anh ạ ! Không biết từ bao giờ anh lọt vào đôi mắt em

Anh ạ ! Không biết từ bao giờ anh lọt vào đôi mắt em. Từ đáy mắt anh theo các nơ ron thần kinh và đi đến não. Sau đó anh dần dần đi theo đường hô hấp, đến tâm thất trái rồi tâm nhĩ trái, tâm thất phải và tâm nhĩ phải. Cuối cùng, anh trú ngụ trong trái tim em. Anh ạ! Nếu anh không thích ra thì ở luôn trong đó đi, anh nhé! Anh là một bí mật mà không ai biết. Hãy giữ lời hứa của mình như giữ gìn đôi mắt, được không anh! Anh ạ ! Không biết từ bao giờ anh lọt vào đôi mắt em. Từ đáy mắt anh theo các nơ ron thần kinh và đi đến não. Sau đó anh dần dần đi theo đường hô hấp, đến tâm thất trái rồi tâm nhĩ trái, tâm thất phải và tâm nhĩ phải. Cuối cùng, anh trú ngụ trong trái tim em. Anh ạ! Nếu anh không thích ra thì ở luôn trong đó đi, anh nhé! Anh là một bí mật mà không ai biết. Hãy giữ lời hứa của mình như giữ gìn đôi mắt, được không anh!