Em muốn làm chiến sĩ hải quân

Em muốn làm chiến sĩ hải quân
Lái con tàu chở yêu thương về bên ấy
Tàu lặng sóng nhưng lòng em sóng dậy
Tim thác ghềnh, chao đảo vì anh! Em muốn làm chiến sĩ hải quân
Lái con tàu chở yêu thương về bên ấy
Tàu lặng sóng nhưng lòng em sóng dậy
Tim thác ghềnh, chao đảo vì anh!