Em hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn anh cưng nựng nhóc con của chúng mình

Em hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn anh cưng nựng nhóc con của chúng mình, tiếng cười hạnh phúc giòn tan của cha con anh làm em biết bao lần cay cay sống mũi... Em hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn anh cưng nựng nhóc con của chúng mình, tiếng cười hạnh phúc giòn tan của cha con anh làm em biết bao lần cay cay sống mũi...