download app

Ai chẳng muốn đêm về có một khúc hát ru

Ai chẳng muốn đêm về có một khúc hát ru Lúc nào cũng có một vòng tay ấm êm ấp ủ Sưởi ấm lòng mình vùi sâu vào giấc ngủ Quên hết muộn phiền đắng đót khổ đau.