“Mẹ dặn: yêu nhau thì yêu

“Mẹ dặn: yêu nhau thì yêu, đừng có lên mạng chồng chồng vợ vợ. Chuyện vợ chồng là chuyện thiêng liêng, cả đời người con gái, không phải đem ra mà gọi lung tung, không phải phép thử.Chụp ảnh thì chụp, đừng có mang lên mạng, chuyện đi đâu riêng tư cũng thế. “Mẹ dặn: yêu nhau thì yêu, đừng có lên mạng chồng chồng vợ vợ. Chuyện vợ chồng là chuyện thiêng liêng, cả đời người con gái, không phải đem ra mà gọi lung tung, không phải phép thử.Chụp ảnh thì chụp, đừng có mang lên mạng, chuyện đi đâu riêng tư cũng thế.