Em chẳng cần giàu sang phú quý

Em chẳng cần giàu sang phú quý
Chỉ cần anh, bên anh là đủ
Mỗi một ngày được nghe tiếng anh nói
Tiếng anh cười thủ thỉ bên em Em chẳng cần giàu sang phú quý
Chỉ cần anh, bên anh là đủ
Mỗi một ngày được nghe tiếng anh nói
Tiếng anh cười thủ thỉ bên em