Tình yêu

Tình yêu

Tình yêu luôn là giấc mơ đẹp

Tình yêu luôn là giấc mơ đẹp, đừng biến nó thành ác mộng để phải sợ hãi. Tình yêu luôn có thiếu sót vì vậy hãy mở lòng tha thứ bạn sẽ thấy dễ chịu hơn đó.