Tình yêu

Tình yêu

Trái tim không ngủ yên ^^

? ? ?´´¯)¸.•°*”˜???˜”*°•.•.¸?¸?´?¸?´
---_¦¦¦¦_-----_¦¦¦¦_
-_¦¦¦¦¦¦¦¦_-_¦¦¦¦¦¦¦¦_
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
-¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯
---¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯
-----¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯
-------¯¦¦¦¦¦¦¦¯
---------¯¦¦¦¯

Khi chúng ta tìm thấy tình yêu

Khi chúng ta tìm thấy tình yêu, dù nó có sai lầm đến mức nào, đáng buồn và kinh khủng đến mức nào thì chúng ta cũng sẽ bám víu lấy nó. Nó trao cho ta sức mạnh. Nó tồn tại dựa vào chúng ta và chúng ta dựa vào nó để tồn tại.

Số phận cho anh gặp em

Số phận cho anh gặp em. Chọn lựa khiến anh trở thành bạn của em. Còn yêu em? Điều này vượt qua tầm kiểm soát của anh rồi