Cha ơi! Con được nuôi dưỡng lớn khôn

Cha ơi! Con được nuôi dưỡng lớn khôn, mạnh khỏe như thế này, là nhờ cha đã vất vả mỗi ngày, không quản nắng mưa, lao động cực nhọc để con có bát cơm trắng dẻo thơm, được cắp sách vở tới trường học điều hay lẽ phải, được manh áo ấm qua mùa đông giá rét... Con hứa sẽ nâng niu từng hạt gạo ngọt bùi, học cho thật tốt, thật hay, và không quên tâm niệm một lòng - “công cha như núi Thái Sơn”... Cha ơi! Con được nuôi dưỡng lớn khôn, mạnh khỏe như thế này, là nhờ cha đã vất vả mỗi ngày, không quản nắng mưa, lao động cực nhọc để con có bát cơm trắng dẻo thơm, được cắp sách vở tới trường học điều hay lẽ phải, được manh áo ấm qua mùa đông giá rét... Con hứa sẽ nâng niu từng hạt gạo ngọt bùi, học cho thật tốt, thật hay, và không quên tâm niệm một lòng - “công cha như núi Thái Sơn”...